تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"فایل فلش تبلت چینی et_q8_v2.0 با cpu a33\" - تعداد نتايج: 100 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

فایل فلش تبلت چینی et_q8_v2.0 با cpu a33

<div style="direction:rtl"><div style="">
<div style="text-align: center;"><img src="http://zaroori.sellfile.ir/prod-images/743400.jpg" class="imgfull" alt="فايل فلش تبلت چيني et_q8_v2.0 با cpu a33" width="155" height="118" border="0" align="middle"></div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; color: rgb(0, 0, 0);"><b style="">فايل فلش تبلت چيني</b></span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b style=""><span style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 0, 0);"><br style="">ET_Q8_v2.0</span></b></span><span style="font-size: 14pt; font-family: arial,helvetica,sans-serif; colo
این مطلب تا کنون 13 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
13 بازدید
فایل فلش تبلت چینی et_q8_v2.0 با cpu a33

فایل فلش ET_Q8_V2.0 (رام ET_Q8_V2.0) با cpu a23

<div style="direction:rtl"><div style="">
<div style="text-align: center;"><img src="http://zaroori.sellfile.ir/prod-images/1664557.jpg" class="imgfull" alt="فايل فلش ET_Q8_V2.0 (رام ET_Q8_V2.0) با cpu a23" style="width: 262px; height: 249px;" border="0" align="middle"></div>
<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://zaroori.sellfile.ir/prod-1664557-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%84%D8%B4+ET_Q8_V2.0+%D8%B1%D8%A7%D9%85+ET_Q8_V2.0+%D8%A8%D8%A7+cpu+a23.html" target="_blank" style=""><span style=""><img alt="دانلود فايل efs سامسون
این مطلب تا کنون 8 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
8 بازدید
فایل فلش ET_Q8_V2.0 (رام ET_Q8_V2.0) با cpu a23

فایل nvram تبلت چینی k7-mb-v1.3 (تبلت دیمو)

<div style="direction:rtl"><div style="">
<div style="text-align: center;"><img src="http://zaroori.sellfile.ir/prod-images/716534.jpg" class="imgfull" alt="فايل nvram تبلت چيني k7-mb-v1.3 (تبلت دیمو)" style="" width="295" height="252" border="0" align="middle"></div>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">دانلود فايل</span> <b style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);">nvram</span> </b></span></p>
<p dir="rtl" style="text-align: center;"><b style=""><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><span
این مطلب تا کنون 16 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
16 بازدید
فایل nvram تبلت چینی k7-mb-v1.3 (تبلت دیمو)

فایل فلش تبلت چینی et-d70-v1.3 با cpu a33

<div style="direction:rtl"><div style="">
<div style="text-align: center;"><img src="http://zaroori.sellfile.ir/prod-images/1680206.jpg" class="imgfull" alt="فايل فلش تبلت چيني et-d70-v1.3 با cpu a33" style="width: 151px; height: 151px;" border="0" align="middle"></div>
<blockquote style="">
<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"><a href="http://zaroori.sellfile.ir/prod-1680206-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA+%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C+et_d70_v1.3+%D8%A8%D8%A7+cpu+a33.html" target="_blank" style=""><span style=""><
این مطلب تا کنون 12 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
12 بازدید
فایل فلش تبلت چینی et-d70-v1.3 با cpu a33

فایل فلش تبلت چینی Q8V-V1.6 با cpu a33

<div style="direction:rtl"><div style="">
<div style="text-align: center;"><img src="http://zaroori.sellfile.ir/prod-images/874049.jpg" class="imgfull" alt="فايل فلش تبلت چيني Q8V-V1.6 با cpu a33" style="width: 208px; height: 208px;" border="0" align="middle"></div> <div style="text-align: center;">
<span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma; color: rgb(0, 0, 0);"><b style="">فايل فلش تبلت چيني</b></span><br style=""><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><b style=""><span style="font-size: 14pt; color: rgb(255, 0, 0);">Q8V-V1.6</span></b></span><br style=""><span style="font-size: 14pt; font-family: arial
این مطلب تا کنون 12 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
12 بازدید
فایل فلش تبلت چینی Q8V-V1.6 با cpu a33

فایل فلش فارسی تبلت چینی tw j0711as_v31 به همراه فایل حل مشکل تصویر

<div style="direction:rtl"><div style="">
<div style="text-align: center;"><img src="http://zaroori.sellfile.ir/prod-images/969018.jpg" class="imgfull" alt="فايل فلش تبلت چيني tw j0711as_v31" style="width: 243px; height: 216px;" border="0" align="middle"></div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zaroori.sellfile.ir/prod-969018-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%81%D9%84%D8%B4%20%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA%20%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C%20tw%20j0711as_v31.html" target="_blank" style=""><span style=""><img alt="دانلود فايل efs سامسونگ s5280" src="http://s7.picofile.com/file/8258394926/download.gif" style="" vspace="0" hspace="0" border="0"></span></a></p>
<p style="text-al
این مطلب تا کنون 13 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
13 بازدید
فایل فلش فارسی تبلت چینی tw j0711as_v31 به همراه فایل حل مشکل تصویر

فایل فلش تبلت چینی tw_a0721_v32 با cpu a33

<div style="direction:rtl"><div style="">
<div style="text-align: center;"><img src="http://zaroori.sellfile.ir/prod-images/1653784.jpg" class="imgfull" alt="فايل فلش تبلت چيني tw_a0721_v32 با cpu a33" style="width: 270px; height: 249px;" border="0" align="middle"></div>
<blockquote style="">
<p style="text-align: center;"><a href="http://zaroori.sellfile.ir/prod-1653784-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA+%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C+tw_a0721_v32+%D8%A8%D8%A7+cpu+a33.html" target="_blank" style=""><span style=""><img alt="دانلود فايل efs سامسونگ s5280" src="http://s7.picofile.com/file/8258394926/download.gif" style="" vspace="0" hspace="0" border="0"><
این مطلب تا کنون 8 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
8 بازدید
فایل فلش تبلت چینی tw_a0721_v32 با cpu a33

فایل فلش تبلت چینی TJ-A23-P862-V2.0

<div style="direction:rtl"><div style="">
<div style="text-align: center;"><img src="http://zaroori.sellfile.ir/prod-images/916330.jpg" class="imgfull" alt="فايل فلش تبلت چيني TJ-A23-P862-V2.0" width="183" height="170" border="0" align="middle"></div>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">دانلود رام تبلت چيني</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;"> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">tj-a23-p862-v2.0</span></span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(51, 102, 255);"><b style=""><span styl
این مطلب تا کنون 17 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
17 بازدید
فایل فلش تبلت چینی TJ-A23-P862-V2.0

فایل فلش تبلت چینی TJ-A23-P861-V3.0

<div style="direction:rtl"><div style="">
<div style="text-align: center;"><img src="http://zaroori.sellfile.ir/prod-images/1321302.jpg" class="imgfull" alt="فايل فلش تبلت چيني TJ-A23-P861-V3.0" style="width: 183px; height: 162px;" border="0" align="middle"></div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://zaroori.sellfile.ir/prod-1321302-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D9%84%D8%B4+%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA+%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C+TJ_A23_P861_V3.0.html" target="_blank" style=""><span style=""><img alt="دانلود فايل efs سامسونگ s5280" src="http://s7.picofile.com/file/8258394926/download.gif" style="" vspace="0" hspace="0" border="0"></span></a></p>
<p style="text-align:
این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
10 بازدید
فایل فلش تبلت چینی TJ-A23-P861-V3.0

فایل فلش تبلت چینی tw j0711as_v31

<div style="direction:rtl"><div style="">
<div style="text-align: center;"><img src="http://zaroori.sellfile.ir/prod-images/969018.jpg" class="imgfull" alt="فايل فلش تبلت چيني tw j0711as_v31" style="width: 274px; height: 243px;" align="middle" border="0"></div>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">دانلود <span style="color: rgb(255, 0, 0);"><b style="">رام فارسی</b></span> </span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family: B Yekan,yekan,tahoma;">تبلت چيني</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt; font-family:
این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
10 بازدید
فایل فلش تبلت چینی tw j0711as_v31

صفحات

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-v2.0 151121 با CPU A33 بدون مشکل ...

http://www.marketrom.ir/.../et-q8-v2-0-151121-allwinner-a33-farsi/
25 جولای 2017  ...

دانلود رام تبلت چینی ET-Q8-v2.0 150129 با CPU A33 بدون مشکل ...

http://www.marketrom.ir/product/et-q8-v2-0-150129-allwinner-a33/
19 مه 2017  ...

فایل فلش تبلت چینی et_q8_v2.0 با cpu a33فایل 27

https://file27.ir/.../فایل-فلش-تبلت-چینی-et_q8_v2-0-با-cpu-a33/
15 دسامبر 2017  ...

فایل فلش تبلت چینی ET_Q8_v2.0 151121 با cpu a33 - Dr-Mobile ...

http://dr-mobile.org/.../flash-files-et_q8_v2-0-151121-chinese-tablet-with-cpu-a33/
 ...

فایل فلش فارسی تبلت ET Q8 v2.0 CPU A33 - ایران رام

https://iran-rom.ir/فایل-فلش-فارسی-تبلت-et-q8-v2-0-cpu-a33/
8 نوامبر 2016  ...

فايل فلش تبلت چيني et_q8_v2.0 با cpu a33

http://mobileflash.iranblag.com/blog/post-84669.html
26 آوريل 2017  ...

رام تبلت چینی CPU A33

http://tabletfirmware.sellfile.ir/cat-34238-CPU+A33.html
رام ET_Q8_V2.0 رام تبلت چینی با شماره فنی : ET_Q8_V2.0 شما می توانید با این
رام، تبلت چینی به شماره فنی برد ET_Q8_V2.0 را که دارای CPU A33 می باشد را
فلش نمایید. نکته مهم : از آنجایی که این تبلت با دو نوع ال سی دی معمولی و HD در
بازار موجود است ما دو رام مختلف را که هم ال سی دی معمولی و هم رام ال سی دی HD را ساپورت
میکند  ...


فایل فلش تبلت چینی با مشخصه برد a33 et_q8_v2.0

http://mobofile.com/فایل%20فلش%20%20تبلت%20a33_et_q8_v2.0-ET%20Q8%20V2.0%20A33-ET-Q8-V2.0-A33
فایل فلش برای تبلت چینی. با مشخصه بردa33_ET-Q8_v2.0. ALLWINNER A33.
آندروید 4.4. مدل وایفای وبلوتوث RTL8703. مخصوص ورژن 8 گیگ. در انتخاب فایل
متناسب با برد خود دقت نمایید این مدل دارای 2 برد متفاوت میباشد. بهتر است قبل از
سفارش نهایی با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید. این فایل بدون مشکل لمسی و
تصویر  ...


فایل فلش تبلت چینی etd70v13 با cpu a33 - مرجع دانلود

http://sevent.ir/file.php?...فایل+فلش+تبلت+چینی...با+cpu+a33...
فایل فلش تبلت چینی et-d70-v1.3 با cpu a33 فایل فلش تبلت چینیRTL8703-
HD et-d70-v1.3 cpu : allwinner A33تست شده و 100% تضمینیپشتیبانی از منو
فارسیدر دو نسخهاین تبلت دارای دو نوع آیسی تاچ مختلف می باشد و برای این مدل، دو
نوع فایل فلش ارائه گردیده است که هر دو نسخه آن را برای دانلود شما قرار داده ایمحل
مشکل  ...


دانلود رام تبلت چینی ETQ۸v۲۰ ۱۵۰603 با CPU A۳۳ بدون مشکل ...

http://ava2030.ir/file.php?...تبلت+چینی...با+CPU...
دانلود رام تبلت چینی ET-Q۸-v۲.۰ ۱۵۰603 با CPU A۳۳ بدون مشکل تصویر-کاملا
تست شده وتضمینی 100% فایل فلش تبلت چینی با مین برد ET_Q8_V2.0 با cpu
A33 بدون مشکل -کاملا تست شده-قابل رایت با phonixUSBProحل مشکل هنگی،آرم،
ویروسی بودن دستگاهما دو عدد رام برای شما آماده کردیم یکی برای ال سی دی HDو یک رام
برای  ...


پربازدیدترین مطالب

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :57667
  • تعداد مطالب :59022
  • بازدید امروز :22075
  • بازدید داخلی :184
  • کاربران حاضر :4
  • رباتهای جستجوگر:36
  • همه حاضرین :40

تگ های برتر امروز

تگ های برتر