تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"نگارش 21.5 دبیرستان دوره دوم متوسطه سیستم دانا \" - تعداد نتايج: 100 - نمايش صفحه 1 از 10 صفحه

نگارش 22 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا ) و نگارش ۱۳٫۴ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۷۰۳۲۰)

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg"></p>
<p><span style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman";'><font size="4" color="#a52a2a">دانلود در ادامه مطلب ....</font></span></p>
<p></p>
<p></p>
<div style="text-align: center;"><font color="#333333"><span style="white-space: pre;"><br></span></font></div>
<div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8328919750/dana.zip.html" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/view/7766051627604625986/32.gif" height="55" width="150"></a></div>
<span style='font-fam
این مطلب تا کنون 10 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
10 بازدید
نگارش 22 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا ) و نگارش ۱۳٫۴ برنامه دانا پیش دانشگاهی (۹۷۰۳۲۰)

نگارش 20.6 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg"></p>
<p></p>
<div style="text-align: center;"><span style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman";'>امکان دریافت مشخصات از سناد فراهم شد</span></div>
<span style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman";'><br></span><p><a href="//bayanbox.ir/info/1252564020907824788/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-.aksgif.ir-edamematlab" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/view/1252564020907824788/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-.aksgif.ir-edamematlab.gif" height="30" wid
این مطلب تا کنون 9 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
9 بازدید
نگارش 20.6 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

نگارش 21.5 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8321179726/dana.zip.html" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg"></a></p>
<p><img src="http://bayanbox.ir/view/1252564020907824788/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-.aksgif.ir-edamematlab.gif">...</p>
<p></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8321179726/dana.zip.html" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/view/7766051627604625986/32.gif" height="55" width="150"></a></p>
<p style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; text-align: center;'><b style="text-align: start; text
این مطلب تا کنون 9 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
9 بازدید
نگارش 21.5 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

نگارش 21.2 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg"></p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1252564020907824788/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-.aksgif.ir-edamematlab.gif">...</p>
<p></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><font face="tahoma"><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: 18pt;" lang="FA">آخرین تغییرات موجود در نگارش 
</span><span dir="ltr"></span><span style="color: rgb(153, 51, 0); font-size: 18pt;" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>21.2</span><span dir="rtl"></spa
این مطلب تا کنون 9 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
9 بازدید
نگارش 21.2 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

نگارش 21.5 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8321179726/dana.zip.html" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg"></a></p>
<p><img src="http://bayanbox.ir/view/1252564020907824788/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-.aksgif.ir-edamematlab.gif">...</p>
<p></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8321179726/dana.zip.html" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/view/7766051627604625986/32.gif" height="55" width="150"></a></p>
<p style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; text-align: center;'><b style="text-align: start; text
این مطلب تا کنون 48 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
48 بازدید
نگارش 21.5 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

نگارش 21.6 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

<div style="direction:rtl"><h2>
<div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg" style="font-size: 12px;"></div>
<font color="#0000ff">دانلود در ادامه مطلب ....</font>
</h2>
<div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8324677850/dana.zip.html" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/view/2860990590163766938/15.gif" height="64" width="250"></a></div>
<div><br></div>
<div>
<p style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; text-align: center;'><b style="text-align: start; text-indent: -18pt; line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style='font-size: 14pt; line-height: 21.4667px;
این مطلب تا کنون 5 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
5 بازدید
نگارش 21.6 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

نگارش 21.4 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8320809484/dana.zip.html" target="_blank"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg"></a></p>
<p><img src="http://bayanbox.ir/view/1252564020907824788/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-.aksgif.ir-edamematlab.gif">...</p>
<p></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8320809484/dana.zip.html" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/view/7766051627604625986/32.gif" height="55" width="150"></a></p>
<p style="text-align: center;"><b style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; text-align: start; text
این مطلب تا کنون 8 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
8 بازدید
نگارش 21.4 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

نگارش 21.9 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

<div style="direction:rtl"><p><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg"></p>
<p><br></p>
<p><font size="4" color="#a52a2a">دانلود در ادامه مطلب ....</font></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8326866850/dana.zip.html" target="_blank"><img src="//bayanbox.ir/view/7766051627604625986/32.gif" height="55" width="150"></a></p>
<p style="text-align: center;"><br></p>
<p style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; text-align: center;'><b style="text-align: start; text-indent: -18pt; line-height: 22.8px;"><span lang="FA" style='font-size: 14pt; line-height: 21.4667px; font-family: "
این مطلب تا کنون 6 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
6 بازدید
نگارش 21.9 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

نگارش 21 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg"></p>
<p style="text-align: center;">و دانلود اسکریت خطای 1038</p>
<p><img src="http://bayanbox.ir/view/1252564020907824788/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-.aksgif.ir-edamematlab.gif">.......</p>
<p></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-family: '2 Nazanin'; text-transform: uppercase; mso-style-textoutline-type: solid; mso-style-textoutline-fill-color: #5C437A; mso-style-textoutline-fill-themecolor: accent4; mso-style-textoutline-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textoutline-fill-colortransforms: 'shade=50000 sa
این مطلب تا کنون 8 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
8 بازدید
نگارش 21 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

نگارش 20.3 سیستم الکترونیک دبیرستان دوره دوم ( دانا )

<div style="direction:rtl"><p style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/view/1271974781287597161/175dana.jpg"></p>
<p style="TEXT-ALIGN: justify" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; text-align: start;'><b><font size="4" color="#0000ff">دانلود نگارش در ادامه مطلب ....</font></b></span><span style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; text-align: start;'><br></span><span style='font-family: Tahoma, Verdana, "Times New Roman"; text-align: start;'><br><br></span></p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl" class="MsoNormal"><a href="http://s9.picofile.com/file/8307540292
این مطلب تا کنون 11 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
11 بازدید
نگارش 20.3 سیستم الکترونیک دبیرستان دوره دوم ( دانا )

صفحات

نگارش 21.5 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا ) :: همگام با مدارس ...

http://m-a-amjadi.blog.ir/.../نگارش-21-5-دبیرستان-دوره-دوم-متوسطه-سیستم-دانا
نگارش 21.5 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )  ...

نگارش 21 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا ) :: همگام با مدارس سلماس

http://m-a-amjadi.blog.ir/.../نگارش-21-دبیرستان-دوره-دوم-متوسطه-سیستم-دانا
و دانلود اسکریت خطای 1038  ...

نگارش 21.5 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم dana ) :: فرهنگ خوی ...

http://farhangkhoy.blog.ir/.../نگارش-21-5-دبیرستان-دوره-دوم-متوسطه-سیستم-dana
1 روز پیش  ...

دريافت و نصب فايل نگارش جديد|رهنمود

http://rahnamod.ir/دريافت-و-نصب-نگارش-جديد/
توصیفی دانا راهنمایی. توجه !!! قبل از نصب نگارش جدید حتما از برنامه اصلی (app)
خارج شوید. با ذخیره سازی پایگاه داده های سیستم از اطلاعات خود فایل پشتیبان (bak)
بگیرید. پس از نصب نگارش در برنامه اصلی پایگاه داده را بروزرسانی کرده و آخرین
تغییر در نگارشها را مطالعه نمایید. اگر سیستم مدرسه به اینترنت پرسرعت متصل  ...


تصاویر برای نگارش 21.5 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا )

http://rahnamod.ir/
 ...

نگارش 21.5 دبیرستان دوره دوم متوسطه ( سیستم دانا ) - با

http://mrm89.ir/page-20031.html
 ...

سیستم دانا متوسطه (دوره دوم)

http://danasetup.mihanblog.com/
در نگارشهای قبلی برای دروس پودمانی چهار نمره (مستمر اول و دوم و کتبی اول ودوم ) در
نظر گرفته شده بود در آخرین نگارش این روال تغییر کرده است و دروس پودمانی مثل
اکثر  ...


نگارش 10.21 متوسطه دوره اول دبیرستان - واتر بلاگ

http://m-a-amjadi.waterblog.ir/postid613701.html
نگارش 10.21 متوسطه دوره اول دبیرستان. دانلود در ادامه مطلب  ...

نادر سبحاني معاون اجرايي دبيرستان-مرند

http://nadersobhany.blogfa.com/
انجام كليه كارهاي سيستم هاي دانش آموزي به صورت حضوري و غير حضوري پذيرفته مي
شود همكاران ساير مناطق با ارسال ذخيره خود كارهاي مورد نظر را در اسرع وقت تحويل
بگيرند. ارسال ذخيره به وبلاگ يا آي دي تلگرام nadersobhany@ و يا ايميل
nader7383@yahoo.com. آدرس وبلاگ دوم. جهت پيوستن به هر يك از گروههاي معاونين
اجرايي روي  ...


پربازدیدترین مطالب

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :57671
  • تعداد مطالب :59022
  • بازدید امروز :15829
  • بازدید داخلی :326
  • کاربران حاضر :2
  • رباتهای جستجوگر:32
  • همه حاضرین :34

تگ های برتر امروز

تگ های برتر