تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده
نتيجه جستجو براي \"mohammad khal\" - تعداد نتايج: 55 - نمايش صفحه 1 از 6 صفحه

خدایا! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) God! Poem: Mohammad Khodkhodaee

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span style='color: rgb(47, 84, 150); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>خدایا</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;
font-family:"B Titr";color:#2F5496;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191'>اگر <p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;
font-family:"B Titr";color:#2F5496;mso-themecolor:accent5;mso-themeshade:191'>با
این مطلب تا کنون 2 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
2 بازدید
خدایا! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) God! Poem: Mohammad Khodkhodaee

تو را میخواهمت!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I want you! Poem: Mohammad Khodkhodaee

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style='font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'> تو را می خواهمت ای چشمۀ نوش</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr";color:#C00000'>تو را می خواهم و
ترسم که هرگز<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr"'>تو را نتوانمت گیرم در آغوش<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;
این مطلب تا کنون 2 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
2 بازدید
تو را میخواهمت!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) I want you! Poem: Mohammad Khodkhodaee

چارپایان صفت! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Poem:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style='font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>من چنین خسته و دلمرده نبودم
مردمان</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr";color:#C00000'>بیوفایی های
چارپایان نظر من را شکست<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr"'>خنده و شادی ز دل بزدود و رفت<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="F
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
چارپایان صفت! شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Poem:mohammad kadkhodaie

خدا میرقصد!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) When God dances! Poem:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:10.0pt;line-height:normal"><b><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr";mso-ascii-font-family:
Arial;mso-fareast-font-family:Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:#002060'>  میدانم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span lang="FA" dir="LTR" style='font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:8.0pt;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Arial;mso-bidi-font-family:"B Titr";
color:#002060'><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span></b><b><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr";mso-ascii-font-family:
Arial;ms
این مطلب تا کنون 2 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
2 بازدید
خدا میرقصد!شعر:محمدکدخدایی(عرفان) When God dances! Poem:mohammad kadkhodaie

دردجگرسوز!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Mourning pain! Poem:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span style='font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'> چه رنجی ست</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;
font-family:"B Titr"'>دوست داشتن کسی که</span></p>
<p></p>
<p></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;
font-family:"B Titr"'>دوستت ندارد!</span></p>
<p></p>
<p></p>
&
این مطلب تا کنون 2 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
2 بازدید
دردجگرسوز!(عشق) شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Mourning pain! Poem:mohammad kadkhodaie

بودش در آغوش من!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Was in my arms! Poem:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span style='color: rgb(0, 112, 192); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>خفته بودش  تنگ، 
او  در آغوش من</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr";color:#0070C0'>همی بوسه می زد بر
سر و دوش من<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;font-family:"B Titr";color:#002060'>تو را دوست دارم ای
عشق من<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:normal">&l
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
بودش در آغوش من!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) Was in my arms! Poem:mohammad kadkhodaie

سریال باش!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Be serial Author: Mohammad Khodkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span style='font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>اگر نمی خواهی مردم ترکت کنند</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;
font-family:"B Titr";color:#C00000'>برای مردم همانند فیلم دوساعته ای نباش<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;
font-family:"B Titr";color:#C00000'>که چون
این مطلب تا کنون 2 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
2 بازدید
سریال باش!(یک سخن) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) Be serial Author: Mohammad Khodkhodaie

معشوق نشسته! (عشق وعرفان) شعر: محمدکدخدایی(عرفان) Poem:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:
none;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"B Titr";mso-ascii-font-family:
Arial;mso-hansi-font-family:Arial;color:#0070C0'>ای دل بیش ازین دردمکش      </span></b></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;mso-pagination:none;mso-layout-grid-align:none;text-autospace:
none;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" dir="RTL" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:"B
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
معشوق نشسته! (عشق وعرفان) شعر: محمدکدخدایی(عرفان) Poem:mohammad kadkhodaie

توراچشم درراهم!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) waiting for you! Poem:mohammad kadkhodaie

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span style='font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>   من تو را چشم در راهم نازنینم !</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;
font-family:"B Titr"'>چه برومندی دمی ست ، با تو بودن<p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;
font-family:"B Titr"'> <span style="color:#0070C0">از عشق 
این مطلب تا کنون 1 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
1 بازدید
توراچشم درراهم!(عشق)شعر:محمدکدخدایی(عرفان) waiting for you! Poem:mohammad kadkhodaie

ستاره من!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) My star! Author: Mohammad Khodkhodaee

<div style="direction:rtl"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span style='color: rgb(0, 32, 96); font-family: "B Titr"; font-size: 10pt;'>قبل از آنکه ستاره ام</span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;
font-family:"B Titr";color:#002060'>به بیهودگی و عبث فرو افتد <p></p></span></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%"><span lang="FA" style='font-size:10.0pt;line-height:115%;
font-family:"B Titr";color:#002060'>و بمیرد<p><
این مطلب تا کنون 3 بار بازدید شده است.
ادامه مطلب ...  
3 بازدید
ستاره من!(حرف دل) نویسنده:محمدکدخدایی(عرفان) My star! Author: Mohammad Khodkhodaee

صفحات

     1  2  3  4  5  6  > 

تصاویر برای mohammad khal

https://www.facebook.com/public/Khal-Mohammad
View the profiles of people named Khal Mohammad. Join Facebook to connect
with Khal Mohammad and others you may know. Facebook gives people the  ...


Khal Mohammad | Facebook

https://www.facebook.com/khal.mohammad.10
Khal Mohammad is on Facebook. Join Facebook to connect with Khal
Mohammad and others you may know. Facebook gives people the power to
share and  ...


Khal Mohammad / Afghan Rug

https://www.rugsoflondon.com/khalmohammad-khalmohammad.html
The Turkoman people of Afghanistan, particularly the Ersari tribe ,have been
weaving Turkmen rugs for centuries. Rich dark reds in hand or machine spun
wool  ...


Mohammad Khal - UK address and phone number - 192.com

http://www.192.com/atoz/people/khal/mohammad/
We have found 1 people in the UK with the name Mohammad Khal. Click here to
find personal data about Mohammad Khal including phone numbers,  ...


16233-Khal Mohammad Hand-Knotted/Handmade Afghan Rug ...

https://www.babaksorientalcarpets.com/.../16233-khal-mohammad
NR: 16233 Location: Khal Mohammad Size: 9'9" x 6'6" Country: Afghanistan Pile:
Wool Base: Wool KHAL MOHAMMAD Details: Khal Mohammad rugs are in  ...


mohammad khal (@mohammadkhal1) | Twitter

https://twitter.com/mohammadkhal1
 ...

Activist Documentary Film in Pakistan: The Emergence of a Cinema ... - یافته‌های کتاب‌های Google

https://books.google.de/books?isbn=1317503
Khal Mohammad, father of 25, created the design while living in Afghanistan.
Today most Khal Mohammadi rugs are woven in or around the town of Kunduz in
  ...


پربازدیدترین مطالب

آمار امروز

  • تعداد وبلاگ :57004
  • تعداد مطالب :50611
  • بازدید امروز :15762
  • بازدید داخلی :337
  • کاربران حاضر :5
  • رباتهای جستجوگر:31
  • همه حاضرین :36

تگ های برتر امروز

تگ های برتر